Jelenlegi érettségi követelmények 2023.

1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

 

Szövegértés+gyakorlati írásbeliség
Gyakorlati írásbeliség: választható     
a, Érvelő esszé;
b, Gyakorlati szövegek (pl. Motivációs levél, panaszlevél)
– 75-120 szó (fél oldal)

Helyesírás:

 • Nincs pontlevonás hiba esetén
 • Helyette: a jó helyesírást jutalmazza

Szóbeli vizsga

 • Tartalmi minőség, irodalom: 25 pont
 • Tartalmi minőség, magyar nyelv: 10 pont
 • A felelet nyelvi minősége: 15 pont.

2. TÖRTÉNELEM

 

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK PDF>>

 1. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre adható pontok aránya mindkét szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között.
 2. Mind közép-, mind pedig emelt szinten új feladattípusként jelenik meg az ún. komplex tesztfeladat. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi. A feladat helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.
 3. Az esszékérdések száma csökken.

Középszinten jelenleg nyolc lehetőségből hármat választ a vizsgázó, e helyett az új rendszerben négyből két témát választhat.

Emelt szinten az esszékérdéseknél, a jelenlegi tízből négy helyett, hatból hármat választhat. A pedagógiai mérési adatok azt mutatják, hogy az alacsonyabb számú esszéfeladatok is megfelelően mérnek. Emellett költséghatékony és környezetbarát.

 1. Kronológiai változás is lesz. Az emelt esszéknél 1849 előtti témából egy feladatot, s azt követő időszakból is egy feladatot kell megoldani. E mellett lesz komplex feladat, mely korokat átívelő témát ölel át.
 2. Emelt szinten új esszétípus jelenik meg, a komplex feladat, amely irányulhat például valamely, több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására, vagy azonos korszakban párhuzamosan zajló magyar és egyetemes történelmi események összehasonlítására, vagy két különböző korszak eseményeinek összevetésére.
 1. Emelt szinten a kevesebb esszé miatt az időkeret felosztása is változik. Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc a tesztre és 140 perc az esszékre.
 2. Az érettségi vizsgákon kizárólag az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv, kronológiai adatokat nem tartalmazó atlasza használható. Illetve a 19/2016. (VIII.23.) EMMI rendelet 3.§ alapján idén még, a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai atlaszok is használhatóak.

3. MATEMATIKA

 

KÖZÉPSZINT

A korábbi szabályozáshoz képest a középszinten megkövetelt ismeretek nem haladják meg jelentősen az eddigieket (a gráfok és a statisztika-valószínűség témakörében jelenik meg néhány új követelmény).A középszintű írásbeli vizsgarész II. részében, illetve az emelt szintű írásbeli vizsgarész II. részében a feladatoknak több részkérdésből kell állniuk az új vizsgaleírás szerint, mivel az elmúlt évek feladatsorainak elemzése azt mutatta, hogy a diákok számára nagyon hátrányos a 10-16 pontos, részkérdéseket nem tartalmazó feladatok

EMELT SZINT

Emelt szinten bővült a bizonyítandó tételek köre, a szóbeli vizsgára való felkészülést segítendő (tételek a halmazelmélet, a kombinatorika, az algebra, a sorozatok, a geometria, a vektorok területéről).

A középszintű írásbeli vizsgarész II. részében, illetve az emelt szintű írásbeli vizsgarész II. részében a feladatoknak több részkérdésből kell állniuk az új vizsgaleírás szerint, mivel az elmúlt évek feladatsorainak elemzése azt mutatta, hogy a diákok számára nagyon hátrányos a 10-16 pontos, részkérdéseket nem tartalmazó feladatok kitűzése.

Az emelt szintű írásbeli feladatsor összeállításakor irányadó arányok megváltoznak, a gondolkodási módszerek eddigi 25%-os aránya 20%-ra csökkent, az algebra eddigi 20%-os aránya 25%-ra nőtt.

Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az eddig egy tétel illetve egy definíció megtalálásáért járó 1-1 pontot a felelet logikus felépítettsége, tartalmi gazdagsága szemponthoz tartozó 4 pont 6 pontra emeléséhez használja fel az új leírás. Itt kell ezentúl értékelni a feleletben szereplő definíciók, tételek nehézségét is.

Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az alkalmazások között matematikatörténeti vonatkozások ismertetése is megjelenhet, illetve az alkalmazások esetében az „említés” szót felváltja az „ismertetés”.


4. ANGOL NYELV

 

Az összes élő idegen nyelvet lényegében az angolhoz igazítják.

Egy új szóbeli témakör: „GAZDASÁG”:

◦ Zsebpénz, spórolás, megtakarítás

◦ Vásárlás, posta, bankkártya-ügyek

◦ Emelt szinten: üzleti világ, reklámok, fogyasztói társadalom, pénzkeresés külföldön.

5. VÁLASZTOTT TÁRGYAK