Iskolánk története

Előzmények

1991-2006.

Egyedi program szerint, 3 év alatt érettségiztek le a tanulóink.
Az oktatás sikerességét 3 évre felosztott speciális tanmenettel, blokkrendszerű képzéssel, gyermekközpontú pedagógiai módszerekkel értük el.
Tanulóink 70%-a tanult tovább felsőoktatási intézményekben.

2006-tól napjainkig:

Ez a képzési forma sajnos ebben a tanévben befejeződött, mert a 3 éves képzési lehetőség országos szinten megszűnt, így nekünk is csatlakoznunk kellett a négyéves programhoz.

Tematikánk

A tematikánkban továbbra is kiemelt szerep jut a kötelező érettségi tárgyaknak (magyar, matematika, történelem, idegennyelvek), valamint az informatikának.

  • Tehát iskolánk 4 évfolyamos, 4 éves képzéssel folytatódik továbbra is.
  • Tanulói létszámunk kb. 70 fő, az osztályok létszáma max. 20 fő.
  • Nyelvi és informatikai csoportok esetén a tanulói létszám általában 10 fő.
  • Az angol nyelv kötelező (heti 4 óra + előkészítő is).
  • Német nyelv második idegen nyelv (heti 3 óra + előkészítő is).

Hangsúlyos számunkra a megismerés folyamata és sokszínűsége, az új igényeknek megfelelő modellben az iskola nyitott tanulási környezetként működik. A diákok gyakran dolgoznak kisebb csoportokban és kicserélik tapasztalataikat. A tanulás gyakran témaközpontú.

Az EAKI Gimnáziumban a hatékony, önálló ismeretszerzést optimálisan kialakított tanulási környezet szolgálja: projektoros oktatás, nyelvi és informatikai labor. A változatos tanulási környezet megadja a lehetőségét annak, hogy minden diák saját tanulási preferenciáinak megfelelően haladjon.