FELVÉTELI


FONTOS:
Gimnáziumunkba a felvétel folyamatos: akár nyolcadikos végzősként, akár más középiskolából érkeznél hozzánk, szeretettel várunk a tanév folyamán bármikor!

A felvételi elbeszélgetést az igazgatónővel előre egyeztetett időpontban, intézményen belül bonyolítjuk le.

Időpont egyeztetésének lehetőségei:

Telefon: +36-1/340-25-02 (hétköznapokon 10-14.00 között)
+36-70/310-64-15 (Kiss Katalin) mobil telefonszámon

Email: eakigimnazium@gmail.com címen.

A felvételi elbeszélgetés során a szaktanárok az alaptárgyakból elsajátított ismeretekre, illetve általános tájékozottságra, leendő tanulóink személyiségére kíváncsiak.


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Felvételi tájékoztató (PDF) >>

Kik jelentkezzenek hozzánk, kiket várunk?

 • akik általános iskolai tanulmányaikat befejezték
 • iskolaváltáson gondolkodnak
 • hosszabb időt külföldön töltöttek
 • sportolóként rugalmasabb, de teljesítményre igényes intézményt keresnek
 • kisebb tanulási nehézséggel küzdenek

Mit nyújtunk?

 • általános 4 évfolyamos maximum 20 fős osztályok (évfolyamonként 1 osztály)
 • emelt és középszintű érettségire/ felvételire való felkészítést
 • 10-11. évfolyam végén idegen nyelvekből (első nyelv angol, második nyelv német) és
  informatika tárgyakból előrehozott érettségi vizsgára való felkészítést is
 • korszerű nyelvi labor
 • négy év alatt két alkalommal ellenőrzési pontok beépítése (11. és 12. osztály számára kisérettségi egyéni értékeléssel, fejlesztési pontok kijelölésével)
 • kiscsoportos és egyéni foglalkozást
 • módszertani segítséget a tanuláshoz
 • gyakorlatiasságra, életre való felkészítést, tájékozottságot (pl. mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalom­- és vállalkozási ismeretek…)

Felvételi eljárás

Nyílt napot nem tartunk, de november-december folyamán minden érdeklődőt előre egyeztetett időpontban várunk iskolánkba tájékozódó, kötetlen beszélgetésre.

 • A rendes felvételi eljárás (január-április) a jogszabályban meghatározott jelentkezés szerint.
 • Rendkívüli felvételi eljárás (május- augusztus) egyéni jelentkezés iskolánkban.
 • Egyedi esetekben, egyeztetett időpontban a tanév során is.

Iskolánk írásbeli vizsgát nem szervez, a központi írásbeli eredményeket figyelembe vesszük. Az általános iskolai eredményekre (7. o. év vége, 8. o. félév) rákérdezünk a személyes beszélgetésen, melyet minden jelentkezőnél tartunk a felvételi döntés megszületése előtt. A szülő részvétele is szükséges!

A személyes beszélgetésen az általános tájékozottságra, tanulási szokásokra, motivációra, távlati tervekre kérdeznek rá tanáraink.

Iskolánk: EAKI Gimnázium
OM azonosító : 035313
Tagozatkódunk: 0001 általános 4 évfolyamos osztály

Rangsor

 • A felvett tanulókat a rendes felvételi eljárás során sorszámmal jelölve, a tanév rendjében meghatározott módon juttatjuk el az érintetteknek.
 • Elutasítás esetén ugyanígy járunk el.
 • Tanulási-, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló esetén a személyes beszélgetés és a szakvélemény alapján döntünk a tanuló felvételéről.

Aktuális időpontok

 • 2019. november – december személyes érdeklődések
 • 2020. március 16. ideiglenes felvételi jegyzék
 • 2020. április 30. végleges felvételi jegyzék (a rendes felvételi eljárás keretében értesítések)

A középfokú iskolákba való jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • 11/2019. (VII.03.) EMMI rendelet